Dusicky 150 135Večerní komentované prohlídky

V pátek 3. listopadu 2017 se uskuteční večerní komentované prohlídky kapucínské hrobky. 

více »

Kaple rakev 150 135Výročí „akce rakev“

Dne 5. října uplynulo 145 let ode dne, kdy bratři kapucíni přeuložili ostatky Františka barona Trencka do nové rakve…

více »

Hrabenka z Waldorfu 150Příběhy dobrodinců kláštera

Prosper hrabě ze Sinzendorfu, Tomáš Maxmilián Svoboda, Barnabáš Orelli… za svého života pomáhali bratřím kapucínům a po smrti je chtěli následovat i na místo posledního odpočinku.

více »