Kaple rakev 150 135Výročí „akce rakev“

Dne 5. října uplynulo 145 let ode dne, kdy bratři kapucíni přeuložili ostatky Františka barona Trencka do nové rakve…

více »

Hrabenka z Waldorfu 150Příběhy dobrodinců kláštera

Prosper hrabě ze Sinzendorfu, Tomáš Maxmilián Svoboda, Barnabáš Orelli… za svého života pomáhali bratřím kapucínům a po smrti je chtěli následovat i na místo posledního odpočinku.

více »

Adela vystava 150Zveme vás na výstavu fotografií

Nahlédněte do zákulisí klášterního života; svým objektivem jej zachytila studentka Adéla Macková.

více »