Jakub Kuneš z Rosenthalu (1605–1658)

Byl prvním z celé řady světských osob, které našly poslední místo svého odpočinku v brněnské kapucínské hrobce.

více »

František Antonín Cattani z Cattani († 1688)

O životě Františka Antonína Cattaniho víme jen velmi málo. Pocházel z Itálie, byl císařským radou a kvestorem Markrabství moravského; a v roce 1678 byl povýšen do rytířského stavu.

více »

Jan Weikard Michael Václav hrabě ze Sinzendorfu (1656–1715)

Jan Weikard pocházel ze starého hornorakouského rodu; a dá se říct, že jeho rodinné poměry byly celkem komplikované.

více »

Marie Barbora Lenhartová-Svobodová (1697–1746)

Marie Barbora se narodila do významné tiskařské rodiny. Její otec, František Ignác Sinapi (asi 1650–1702), nejdříve pracoval jako faktor v Arnoltově malostranské tiskárně.

více »

Kateřina Zarerová († 1761)

Vdovu Kateřinu Zarerovou, františkánskou terciářku, „zbožnou ženu“ a „pilnou dobrodinkyni“ zmiňuje brněnská kapucínská kronika hned několikrát.

více »

Jan Pilát (1694–1777)

V kronice brněnského konventu najdeme zápis, že 11. dubna 1777 zde zemřel a byl pohřben „ctihodný Otec Metoděj, piarista“. Kdo že to vlastně byl?

více »