Leopold Antonín hrabě Sak z Bohuňovic († 1725)

Pocházel z českého vladyckého rodu z Bohuňovic u Kolína. Česká větev zanikla v době třicetileté války, jiná už v 16. století přesídlila na Moravu, kde jeho otec, Antonín Zikmund Leopold († 1700), v roce 1684 získal panský stav.

Erb Sack z Bohunovic 485

Leopold Antonín, kterému patřilo Veselí, Vranová Lhota a Martinice, byl královským radou a dvacet osm let zastával úřad olomouckého krajského hejtmana. V roce 1721 byl povýšen do hraběcího stavu. Jeho smrtí rod Saků z Bohuňovic vymřel po meči.

Erb Leopolda Antonína Saka z Bohuňovic; kresba: Petr Tybitancl.