Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu (1697–1758)

Hraběnka Alžběta, rozená ze Sinzendorfu, byla sestrou Prospera Antonína Josefa Quida (1700–1756), rovněž pohřbeného v kapucínského hrobce.

Alzbeta Polyxena z Waldorfu 485

Portrét Marie Alžběty hraběnky z Waldorfu z poloviny 18. století, v majetku kláštera alžbětinek v Brně.

V roce 1724 se provdala za Gottfrieda Ignaze hraběte z Waldorfu (1683–1739), přísedícího Moravského zemského soudu a pána na Kojetíně, Sádku a Osové Bitýšce. Jejich dcera, Marie Kajetána (1736–1792), si vzala za muže Františka Jana hraběte Chorinského z Ledské (1726–1812); na tuto větev později přechází dědictví po Waldorfech.

Sinzendorfovi4

Alžběta byla velmi zbožná žena a štědrá donátorka. V roce 1748 darovala zdejšímu kapucínskému klášteru pozoruhodný rokokový relikviář svatého Františka z Assisi a také monstranci z pozlacené mědi zdobenou zavěšenými kameny. Kapucíny ale podporovala i finančními dary.

Waldorfovi2

K roku 1748 se vztahuje ještě jeden Alžbětin počin: v Brně založila klášter alžbětinek. Inspirovala se při návštěvě Vídně, kde se tyto sestry III. řádu svatého Františka z Assisi staraly o nemocné, opuštěné a staré ženy. Na stavbě brněnského alžbětinského kláštera se mimo jiné podílel také Mořic Grimm, pohřbený ve zdejší hrobce.


Adela vystava 196p3