Jan Pilát (1694–1777)

V kronice brněnského konventu najdeme zápis, že 11. dubna 1777 zde zemřel a byl pohřben „ctihodný Otec Metoděj, piarista“. Kdo že to vlastně byl?

Jmenoval se Jan Pilát a narodil se na sklonku 17. století v moravské Litavě. Do Řádu chudých řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, zkráceně piaristů, vstoupil v roce 1712 a za své řeholní patrony si vybral soluňské bratry-věrozvěsty, svatého Metoděje a Cyrila. Slavné sliby složil o dva roky později v Lipníku nad Bečvou, třetí nejstarší piaristické koleji u nás. V letech 1730 a 1731 působil v Mikulově jako prefekt. To znamená, že dohlížel na to, jestli si učitelé a studenti plní všechny své povinnosti. Jako kněz-pedagog se zaměřoval na teologii, filozofii, matematiku a techniku.

Piaristé přišli do českých zemí na pozvání Františka kardinála Dietrichštejna a v roce 1631 se usadili v Mikulově. Jezuité, kteří měli do té doby monopol na výchovu a vzdělávání mládeže, tak získali silnou konkurenci. Druhým záměrem kardinála Dietrichštejna byla pomoc při opětovném rozšiřování katolické víry. Piaristé u nás působili až do likvidační akce „K“ v roce 1950.

Poznámka

Speciální dík patří PhDr. Václavu Bartůškovi, který nám poskytl informace z nekrologia piaristického řádu.

Pro větší vhled do historie řádu piaristů můžeme doporučit například diplomovou práci Miroslava Jirečka s názvem K situaci piaristických kolejí na jižní Moravě v 19. století nebo pořad ČT z cyklu Zasvěcení.