Marie Eleonora hraběnka Kotulínská-Vrbnová (1710–1761)

Pocházela z významného hornosaského šlechtického rodu, který se protnul s dějinami českých zemí v roce 1630. Tehdy její pradědeček, Bruno Filip hrabě z Mansfeldu, získal jako nejvyšší lovčí království českého panství Dobříš.

Vrbnovi3

Po smrti svého manžela Václava Michaela Josefa hraběte z Vrbna a Bruntálu (1709–1755) se v roce 1758 provdala za vdovce Františka Karla hraběte Kotulínského z Kotulína (1706–1772). K jeho synovi z prvního manželství se váže zajímavá zmínka v kronice brněnského kláštera: v roce 1750 byl malý Josef skrze přímluvu svatého Felixe z Cantalice, kapucína, zachráněn od nebezpečí neštovic. Jako poděkování darovala rodina zdejšímu kapucínskému kostelu velké stříbrné srdce, které bylo umístěno u oltáře tohoto světce.

Poznámka

Vycházeli jsme z těchto zdrojů: Adolf Turek: Fulnecko, Vlastivěda moravská, vydáno v Brně roku 1940; Zdeněk Orlita: Dům v zahradě Páně. Fulnecký kapucínský klášter v proměnách staletí, vydalo Muzeum Novojičínska v roce 2016.