Isabella Magdalena hraběnka ze Sinzendorfu (1658–1719)

Hraběnka Isabella, rozená lankraběnka z Fürstenberg-Stühlingendu, se v roce 1686 provdala za Jana Weikarda Michaela Václava hraběte ze Sinzendorfu (1656–1715).

Hrad Veveri 02
Hrad Veveří, foto: archiv Státního hradu Veveří

Její manžel pocházel ze starého hornorakouského rodu; zastával úřad tajného císařského rady a nejvyššího sokolníka u císařského dvora ve Vídni. Na Moravě mu patřilo panství Veveří a Říčany u Tišnova, v Čechách pak Trpísty a Třebel. Vlastnil také domy v Brně a ve Vídni, kde jeho dvůr občas pobýval.

Sinzendorfovi4

Manželům se narodily tři děti: Jáchym Antonín Josef Václav (1689–?), Marie Alžběta (1697–1758) a Prosper Antonín Josef Quido (1700–1756), který se stal dědicem rodinného jmění. Isabella, její choť Jan Weikard, dcera Alžběta i syn Prosper byli pohřbeni v kapucínské hrobce.

Poznámka

Vycházeli jsme především z tohoto zdroje: Karel Eichler: Paměti panství veverského, vydáno v Brně roku 1891.