Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu (1697–1758)

Alžběta byla dcerou Isabelly a Jana Weikarda ze Sinzendorfu. Stejně jako její rodiče a mladší bratr Prosper Antonín si i ona přála být pohřbena v brněnské kapucínské hrobce.

Alzbeta Polyxena z Waldorfu 485
Portrét Marie Alžběty z poloviny 18. století, v majetku kláštera alžbětinek v Brně; foto: Markéta Baštová

Poprvé se provdala v roce 1716 za Františka Antonína hraběte z Berchtoldu (1691–1722), dva roky po jeho smrti si pak vzala za muže Gottfrieda Ignaze hraběte z Waldorfu (1683–1739), přísedícího Moravského zemského soudu a pána na Kojetíně, Sádku a Osové Bitýšce. Alžbětě se narodilo nejméně osm dětí, ale pouze čtyři ji přežily: Prosper Antonín z prvního manželství, potom Ignaz Gottfried, Marie Walburga, provdaná za Jana Michaela hraběte Čejku, a Marie Kajetána, manželka Františka Jana hraběte Chorinského.

Sinzendorfovi4

Malá odbočka: Alžbětin zeť, František Jan hrabě Chorinský, byl bratrem Matyáše Františka hraběte Chorinského z Ledské (1720–1786), který se stal historicky prvním biskupem brněnským.

Alžběta byla velmi zbožná žena a štědrá donátorka. V roce 1748 darovala zdejšímu kapucínskému klášteru pozoruhodný rokokový relikviář svatého Františka z Assisi a také monstranci z pozlacené mědi zdobenou zavěšenými kameny. Kapucíny ale podporovala i finančními dary.

Waldorfovi2

K roku 1748 se vztahuje ještě jeden Alžbětin počin: v Brně založila klášter alžbětinek. Inspirovala se při návštěvě Vídně, kde se tyto sestry III. řádu svatého Františka z Assisi staraly o nemocné, opuštěné a staré ženy. Na stavbě brněnského alžbětinského kláštera se mimo jiné podílel také Mořic Grimm, pohřbený ve zdejší hrobce.

Poznámka

Vycházeli jsme především z tohoto zdroje: Karel Eichler: Paměti panství veverského, vydáno v Brně roku 1891. Speciální dík patří Mgr. Filipu Komárkovi a jeho výzkumu ohledně rodu Waldorfů na Moravě v 17. a 18. století.