František Filip baron Philibert

O Františku Filipovi († 1753) toho moc nevíme. S jistotou však můžeme říct, že byl vojákem z povolání. V roce 1738 povýšil na generalfeldwachtmeistera a o čtyři roky později na feldmarschalleutnanta, tedy polního podmaršálka rakouské armády. Kapucínská kronika se o něm zmiňuje jako o vojenském správci Moravy.

Drobnou poznámku najdeme také v práci historičky Mileny Flodrové: „Ještě téhož roku 1750 přišlo klášteru varování vojenských úřadů. Generál polní maršál Franz Filip von Philibert upozornil alžbětinky na to, že jejich dům, který se nalézá v blízkosti hradeb a obranného okruhu městské brány, leží v tzv. ochranném pásu města, jež podléhá příkazu okamžité demolice za hrozby nepřátelského útoku.“

Šlo o dům na Malé Pekařské ulici (dnešní Kopečná), který pro čerstvě ustavenou komunitu alžbětinek koupila jejich fundátorka Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu. Nevíme, zda se tato dáma a generál Philibert za svého života někdy potkali, po smrti však byli pohřbeni na stejné místo – do zdejší kapucínské hrobky.


Zdroj

Milena Flodrová: Konvent sester alžbětinek v Brně 1749–1999, Brno, 1999.