Hrabenka z Waldorfu 150Příběhy dobrodinců kláštera

Prosper hrabě ze Sinzendorfu, Tomáš Maxmilián Svoboda, Barnabáš Orelli… za svého života pomáhali bratřím kapucínům a po smrti je chtěli následovat i na místo posledního odpočinku.

Dlouho jsme pátrali po jejich příbězích a nyní se do života těchto lidí, kteří v 17. a 18. století žili v Brně nebo na okolních panstvích, můžete ponořit i vy. Skrze jejich osudy navštívíte největší tiskárnu na Moravě, hrad Veveří, zámek Trpísty i třeba monumentální barokní zámek Vranov nad Dyjí.

Pohrbivani 1

Dozvíte se také, jak se v době baroka u nás pohřbívalo. Věděli jste například, že historické centrum Brna je vlastně jedno velké pohřebiště? Můžete se ale rovněž dozvědět, jak ke smrti přistupovali tehdejší lidé, třeba zdejší dobrodinkyně Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu – jak si přála být pohřbená a co stálo v její závěti.

Pohrbivani 2

[29. června 2017]