Pax et bonum 150 150Nová výstava Pax et Bonum

Od 6. dubna 2018 můžete navštívit novou kapucínskou výstavu s názvem Pax et Bonum, kterou připravili naši kolegové z pražské Lorety.

Výstava přibližuje působení řádu kapucínů od počátku 17. století až do dnešních dní. Představuje kapucíny jako burcující misionáře, nadané kazatele, diplomaty, vyhledávané zpovědníky. Kapucíny jako žádané vojenské kaplany na bitevních polích doby barokní, ale také kapucíny v uniformách 2. světové války. Kapucíny, kteří obětavě pečovali o nemocné v době morových epidemií, kapucíny věnující se nejrůznějším charitativním projektům.

Pax et bonum 485
Klášterní kostel v Mnichově Hradišti s kaplí svaté Anny, foto: Loreta Praha

Aby výstava mohla být skutečně vizuálním projektem, bude vystavena řada uměleckých děl, spojených s historií řádu, která odrážejí kapucínskou identitu i typické projevy spirituality a apoštolátu. Výstava nabídne také souhrnný pohled na všechna místa na území Česka, kde kapucíni v průběhu dějin působili.

Rovněž my jsme k výstavě přispěli svou troškou. Brněnský klášter budou na výstavě a v katalogu zastupovat tři příběhy: dvou kapucínských kněží, Metoděje Franka a Stanislava Žyly, a jedné dámy, dobrodinkyně Marie Alžběty hraběnky z Waldorfu.

Frank Metodej 485
Metoděj Frank (1873–1938) na Ústředním hřbitově v Brně, foto: Klášterní archiv kapucínů v Brně

Metoděj Frank jako kněz zúrodňoval srdce věřících v Sušici, Praze, Olomouci, Třebíči i v nejrůznějších farnostech, kam byl posílán na výpomoc. Nicméně největší pole, které měl ve svém životě obstarávat, na něj čekalo v Brně. Po 23 let působil na Ústředním hřbitově, který poeticky nazýval „zahrádkou“. Pohřbíval povětšinou ty nejchudší a modlíval se nad hroby těch, kteří byli uloženi bez obřadu.

Zyla Stanislav 485
Stanislav Žyla (1876–1957) s kolegyněmi z charitativního spolku Serafínské dílo lásky, foto: Klášterní archiv kapucínů v Brně

Stanislav Žyla prožil plných padesát let svého kněžství v Brně. Působil zde jako kazatel, zpovědník a katecheta. Měl také na starost františkánské terciáře a vedení arcibratrstva Blažené smrti svatého Josefa. Po deset let nesl jako kvardián odpovědnost za zdejší komunitu bratří. Vyloženě srdeční záležitostí se však pro něj stalo angažmá v mezinárodním kapucínském projektu Serafínského díla lásky.

[17. března 2018]