Publikace 150Nový průvodce hrobkou

V pokladně kapucínské hrobky si můžete koupit zbrusu novou publikaci. Co v ní všechno najdete?

Nejdříve vás provedeme historií brněnského kláštera – od jeho počátků až po současnost. „Kapucíni vypomáhali jako kazatelé a zpovědníci nejen v Brně, ale i mimo město. Měli tkalcovskou a truhlářskou dílnu, dokonce vyráběli i léky. Ani co se týká kuchyně, nebyli odkázáni pouze na dary. Některé plodiny si sami pěstovali na zahradě a propůjčených pozemcích, starali se také o štěpnici.“

„Stanislav Žyla (1876–1957) předsedal Dílu serafínské lásky, jež pomáhalo sirotkům a chudým dětem. Metoděj Frank (1873–1939) proslul svou duchovní službou na Ústředním hřbitově: pohřbíval zejména ty nejchudší, kteří by si důstojný pohřeb jinak dovolit ani nemohli.“

Publikace 485 01

Největší část publikace je ale samozřejmě věnovaná samotné hrobce. „Jako první pod kostelem spočinuly ostatky kapucínů, kteří byli původně pohřbeni v kryptě prvního kláštera za hradbami. Jejich spolubratři je do nové hrobky přenesli ve slavnostním procesí 5. února 1656.“

V poutavých příbězích jsou představeni také dobrodinci a dobrodinkyně, kteří zde byli pohřbeni. V této společnosti nechybí ani František baron Trenck, slavný velitel pandurů, bouřlivák a nakonec i kajícník. 

Publikace 485 02

Poslední část průvodce přibližuje velmi zajímavé období, kdy se hrobka sice uzavřela zemřelým, ale otevřela živým… návštěvníkům. „Bratři pro ně otevřeli bránu podzemí, aby jim dali možnost dotknout se vlastní pomíjivosti.“ „Zdá se, že novou etapu hrobky odstartovala jedna říjnová sobota roku 1872…“

A s koncem první světové války přichází do brněnského kláštera kapucín Zeno Diviš, „jenž dění kolem hrobky výrazně ovlivní, sám se stane jejím kustodem i autorem historicky prvního průvodce. A byl to zřejmě právě on, kdo ozdobil stěny kaple lebkami a kostmi“.

Publikace 485 03

Poutavý text průvodce pochází z pera naší kolegyně Dagmar Smolíkové, s fotografiemi si vyhrála Zuzana Píšková Hrivňáková a grafickou podobu vytvořila Jana Kloučková Kudrnová.

[9. května 2018]