Metoděj Frank a pohřbívání

Nedávno jsme si připomněli 80. výročí úmrtí kapucínského kněze Metoděje Franka. Po 23 let působil na Ústředním hřbitově, kde pohřbíval povětšinou ty nejchudší. Když sám zemřel, mnozí byli přesvědčeni, že zemřel světec. Připravili jsme pro vás jeho životopis.