Baron Trenck 150 150Jak vypadal baron Trenck?

Existuje několik verzí portrétu slavného velitele pandurů Františka barona Trencka, teprve nyní však stojíme před definitivním rozřešením této záhady.

Odpověď má poskytnout projekt, na kterém spolupracuje Muzeum města Brna s Kapucínskou hrobkou, Masarykovou univerzitou a Fakultní nemocnicí Brno. V sobotu 25. února byla mumie barona Trencka za asistence odborníků převezena do bohunické nemocnice, kde se podrobila vyšetření pomocí počítačové tomografie.

Baron Trenck CT 01

„Bylo pro mě překvapením, že i téměř po 300 letech je tělo poměrně dobře zachované a že kromě kostí jsou v něm vidět další struktury jako šlachy. Ale chybí mu několik článků prstů,“ řekl prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., který vedl „scanování“ mumie Františka Trencka.

Baron Trenck CT 02

Jedním z výstupů projektu, který se oficiálně jmenuje Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka, bude virtuální 3D model rekonstrukce obličeje a těla tohoto válečníka. Počkáme si však na něj až do roku 2019, kdy si budeme připomínat 270. výročí jeho úmrtí.

[26. února 2017]