Kaple rakev 150Baron Trenck dostal zpět svůj palec

Ve středu 8. března 2017 byl po více než sto letech do naší hrobky vrácen palec mumie Františka barona Trencka.

„Převzetí palce barona Trencka do rukou bratří kapucínů a jeho uložení zpět do hrobky vnímáme jako událost, která snad již definitivně umožní jeho ostatkům klidné odpočinutí na místě, jež si sám kdysi zvolil,“ řekla Kateřina Hlouchová, která od loňského roku vede tým pracovníků a pracovnic Kapucínské hrobky.

Akce Palec 485 01

Ztracený prst dosud ležel v depozitářích Muzea města Brna na hradě Špilberku. „Palec zřejmě někdo Trenckově mumiii uzmul na konci 19. století přímo v hrobce. Další osudy palce jsou ale nejasné. Můžeme jen spekulovat, zda krádež měla zištný nebo mystický charakter. Pro žádnou teorii nemáme dostatek důkazů,“ podotkl Petr Vachůt z Muzea města Brna (MMB). Jisté je až to, že prst se objevil ve sbírkách MBB, které vzniklo v roce 1904 a přejalo část sbírkového fondu z tehdejšího Františkova muzea (dnešního Moravského zemského muzea).

Akce Palec 485 02

Odborníci u příležitosti navrácení prstu v refektáři kapucínského kláštera představili aktuální projekt s názvem Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka. MMB na něm spolupracuje s Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a s Kapucínskou hrobkou v Brně. Do projektu se zapojila i Fakultní nemocnice Brno, na jejímž radiologickém pracovišti byla Trenckova mumie nedávno skenována. CT přístroj pořídil na 40 tisíc snímků, které už začali zkoumat antropologové.

Akce Palec 485 03

Jedním z výstupů projektu bude virtuální 3D model rekonstrukce obličeje a těla tohoto válečníka. Kompletní výsledky bude MMB a Kapucínská hrobka prezentovat v roce 2019, kdy si budeme připomínat 270 let od smrti Františka barona Trencka. 

[10. března 2017]