Josef Kryštof Scharrer z Friesenegu

Josef Kryštof (1611–1667) se narodil v Laa an der Thaya, dolnorakouském městě ležícím blízko moravských hranic. Scharrerovi zde žili zřejmě už od počátku 16. století.

Josefův otec, Servatius (1542–1618), byl bohatým obchodníkem a majitelem zemědělské půdy za branami města. Řadu let zastával úřad starosty a městského soudce. Údajně se také proslavil v boji proti Turkům. Snad kvůli tomu jej císař Matyáš Habsburský roku 1613 povýšil do šlechtického stavu.

Oženil se dvakrát. Poprvé s Evou Haugstorferovou, se kterou měl deset dětí. Podruhé s Alžbětou Mesnerovou, která porodila dětí jedenáct. Z tohoto druhého manželství pocházel i Josef Kryštof.

Statni zamek Rosice
Asi dvacet kilometrů západně od Brna stojí zámek Rosice, někdejší sídlo manželů Scharrerových, foto: archiv Správy zámku Rosice.

Stejně jako jeho otec Servatius i Josef zastával úřad starosty v Laa, byť jen krátce. Se svou první ženou Barbarou († 1654), vdovou po Janu Conradtovi, si pronajali panství Kirchstetten, nedaleko rodného města. Podruhé se oženil s Alžbětou Eleonorou († 1684), vdovou po Janu Eustachovi hraběti z Althanu.

Manželé se roku 1663 přestěhovali na Moravu; od hraběte Ferdinanda Werdenberga si pronajali panství Náměšť nad Oslavou, Rosice a Troubsko. Po třech letech však hrabě zemřel a nový majitel nájemníky vyhnal. 

Josef Kryštof umírá v roce 1667. Zdá se, že z obou jeho manželství nevzešly žádné děti, případně že zemřely v útlém věku, protože po něm dědí pouze manželka Alžběta a jeden z jeho synovců. Zanechal jim zařízený dům v Laa, zemědělské pozemky a šest tažných koní.

Josef Kryštof i Alžběta Eleonora jsou pohřbeni ve zdejší hrobce.


Zdroj

Theodor Barchetti: Die Familie Scharrer von Friesenegg, Sonderdruck aus Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“, Jahrgang 1982/83, Der ganzen Reihe dritte Folge, Band 11, Wien 1983.