Klášter v Náměšti nad Oslavou

Klášter v Náměšti je poslední, který kapucíni stihli do josefínských reforem na našem území postavit. Zakladatelem byl majitel zdejšího panství, hrabě Fridrich Vilém Haugvic. Stavební práce v roce 1759 započal brněnský stavitel Bartoloměj Zindtner a roku 1763 sem přišli první bratři. Kostel vysvětil pomocný olomoucký biskup Jan Václav Xaver Freyenfels 26. července 1772, a to ke cti Panny Marie Andělské.

Namest 01

Kapucíni měli na starost konání bohoslužeb ve svém kostele a v zámecké kapli, a jako zpovědníci vypomáhali ve farním kostele.

V Náměšti však nepobyli dlouho; v září 1784 jejich klášter zrušil císař Josef II. Budovy pak ve veřejné dražbě koupili Haugvicové a v roce 1795 zde založili manufakturu na výrobu látek. Původní klášter byl zbořen a z obou stran kostela vyrostl nový tovární komplex, který pro výrobu využil i původní chrám. V době rozkvětu zde pracovalo kolem 1100 lidí.

Dnes slouží budovy po pravé straně bývalého kostela jako byty, viz foto níže.

Namest 03

V roce 1866 Haugvicové továrnu prodali dvěma brněnským fabrikantům, Schmalovi a Löwovi. Výroba látek zde pokračovala i nadále, ale ne už v takovém rozsahu. Definitivně se zde přestalo tkát sukno v 90. letech 19. století, kdy budovy vlastnily firmy Josef a Pavel Kuhnovi a Bernard Engel a spol.

Namest 04

Nového využití se areál dočkal až v roce 1907, kdy jej koupili bratři Klazarové ze Dvora Králové a započali zde s výrobou koberců a nábytkových látek. Koberce se zde tkaly i po druhé světové válce, kdy byl podnik znárodněný, i po listopadu 1989, kdy se opět dostal do soukromých rukou. Výrobě definitivně odzvonilo až roku 2004.

Na fotografii výše je zachycen dvůr přiléhající k bývalému kapucínskému chrámu.

Namest 05

Kostel i budovy vlevo má dnes ve správě firma Čegan s. r. o., která je využívala jako skladiště a nyní je nabízí k pronájmu.

Chátrající tovární areál bezprostředně navazuje na pečlivě udržovanou zahradu zdejšího zámku. Haugvicové tady sídlili až do roku 1945, kdy jako občané s německou národností museli republiku opustit. Snímek výše ukazuje zadní část bývalého kapucínského kostela, při pohledu z parku.

Namest 06

Z kláštera se do dnešních dnů dochovala loď kostela s typickou sedlovou střechou, za ní odsazený presbytář a vedle něj nižší přístavek (viz foto výše), kde kapucíni mívali sakristii.


Kapucínská výstava v pražské Loretě na Hradčanech

Výstava Pax et Bonum mapuje více než čtyři sta let kapucínské historie u nás, přibližuje významné osobnosti i pestrost kapucínské spirituality.


Zdroje

Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Libri, Praha, 2005.
Lucie Němčanská: Vývoj textilního průmyslu v Náměšti nad Oslavou od roku 1795 do roku 1945, závěrečná práce, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno, 2015.
Vlastivěda moravská – Znojemský kraj – Náměšťský okres, Musejní spolek v Brně, 1908.


Rozcestník: Putování po kapucínských klášterech

[5. června 2018]