František baron Trenck

Loni jsme si připomněli 270. výročí smrti Františka barona Trencka, velitele pandurů ve službách císařovny Marie Terezie, legendami opředeného vězně na Špilberku i kajícníka pohřbeného v otrhaném kapucínském hábitu na holou zem zdejší hrobky.

A protože se životem Františka Trencka už zaobíralo nesčetně historiků i beletristů, přinášíme zde především příběh, který se začal odvíjet těsně před jeho smrtí a pokračoval po dalších 270 let. Přijměte tedy pozvání vkročit do tohoto vyprávění a stát se jeho součástí.

Obraz hrobka 225 180 2
TRENCKŮV ŽIVOT • 1711–1749
Spilberk 1700 225 180
TRENCKŮV EPITAF • 1748/1749
Zavet brkronika 428a 225 180
TRENCKOVA ZÁVĚŤ • 1749
Zprava o smrti kronika 225 180
ZPRÁVA O SMRTI • 1751
Trenckovo kridlo 225 180cbp
TRENCKOVO KŘÍDLO • 1763
Za Trenckem do hrobky 220 180
ZA TRENCKEM DO HROBKY • 1855
Akce rakev cb 225 180
AKCE RAKEV • 1872
Slova nad rakvi 225 180
SLOVA NAD RAKVÍ • 1872
Akce palec 225 180 2
AKCE PALEC • 2017
Akce tvar portret 225 180
AKCE TVÁŘ • 2018
Trenck legendy
TRENCK V LITERATUŘE
Trenck hra
TRENCK NA DIVADLE A VE FILMU