Strom života

Na nově vzniklém rajském dvorku před vstupem do hrobky stojí od roku 1997 kašna z dílny českého akademického sochaře Otmara Olivy. Tento umělec se proslavil především výzdobou kaple papeže Jana Pavla II. Redemptoris Mater.

Kašna představuje onen dobře zavlažovaný strom, „jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit“, jak stojí ve 12 verši 47 kapitoly proroka Ezechiela (Starý zákon). Na její úlohu občerstvovat svou chladivou vodou přicházející návštěvníky odkazuje nápis na kovovém obelisku:

Et erunt fructus eius in cibum, et folia eius ad medicinam. (Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.)

Hrobka kasna Oliva 485