Brněnské léto u kapucínů

Nezveme vás do chladných klášterních cel, ale na komentované prohlídky kapucínského areálu včetně proslulé hrobky. Letos se však podíváme i do jeho bezprostředního okolí. Akce jsou pořádané ve spolupráci s TIC Brno v rámci projektu Brno a jeho chrámy.


Komentovaná prohlídka Kapucínské hrobky

Kdy: 23. 7. 2022 • 14 h
Zde si můžete rezervovat vstupenky.

Komentovaná prohlídka kláštera s bratry kapucíny

Kdy: 27. 8. 2022 • 10 h
Rezervace vstupenek bude možná měsíc před konáním akce.
BLuK klaster 470 195

Po stopách kapucínských dobrodinců

Kdy: 20. 9. 2022 • 17 h
Rezervace vstupenek bude možná měsíc před konáním akce.
BLuK dobrodinci 485 195