Pohřbené příběhy

V kapucínské hrobce byli pohřbíváni také dobrodinci – tedy ti, kteří různými způsoby přispívali k rozvoji a chodu kláštera; nejen peněžními dary, ale třeba také stavebními investicemi či darováním obrazů nebo relikviářů do kostela. Kolem komunity bratří se vždy pohybovali lidé, kteří jim nezištně pomáhali a se kterými je pojilo přátelství. A tak je tomu i dnes.

Mnozí z těchto dobrodinců byli ve své době známí a vlivní lidé, kteří se podíleli na správě Moravy a utvářeli její kulturní život. Přečtěte si jejich příběhy.

Scharrerovi

Josef Kryštof Scharrer z Friesenegu († 1667)
Alžběta Eleonora Scharrerová z Friesenegu († 1684)

Ernovi

Jan Křtitel a Anna Marie Ernovi († 1698, † 1716)

Grimmovi

Mořic a Voršila Grimmovi († 1757, † 1746)
František Antonín a Marie Anna Josefa Grimmovi († 1784, † 1757)

Orelli

Jiří Barnabáš a Viktorie Orelli († 1757, † 1769)
Ignác a Marie Alžběta Orelli († 1753, † 1744)

Sinzendorfovi

Jan Weikard Michael Václav hrabě ze Sinzendorfu († 1715)
Isabella Magdalena hraběnka ze Sinzendorfu († 1719)
Prosper Antonín Josef Quido hrabě ze Sinzendorfu († 1756)
Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu, ovdovělá z Berchtoldu, rozená ze Sinzendorfu († 1758) 

Svobodovi

Jakub Maxmilián Svoboda († 1736)
Marie Barbora Lenhartová, ovdovělá Svobodová († 1746)

Vrbnovi

Václav Michael Josef hrabě z Vrbna a Bruntálu († 1755)
Marie Eleonora hraběnka Kotulínská, ovdovělá z Vrbna a Bruntálu († 1761)

Holtzerovi

Josefa Holtzerová († 1776)
Ondřej Holtzer († 1777)

Další zemřelí

Jakub Kuneš z Rosenthalu († 1658)
František Antonín Cattani z Cattani († 1688)
Jan Vilém hrabě ze Zinzendorfu a Pottendorfu († 1695)
Leopold Antonín hrabě Sak z Bohuňovic († 1725)
Michael Heřman hrabě z Althanu († 1736)
Josef Kašpar Günther ze Sternegu († 1743)
Tomáš Xaver Laštovka († 1747)
František baron Trenck († 1749)
František Filip baron Philibert († 1753)
Kateřina Zarerová († 1761)
Jan Pilát (P. Metoděj) († 1777)

Zemřelí, o kterých mnoho nevíme

Martin Štiler († 1677), brněnský měšťan
Leonard z Neüwirthu a Eichenfelsu († 1707)
Jan Jiří Schvartz († 1735), brněnský měšťan
Tomáš Magnus († 1736), lékař
František Taum Korb († 1745), dělník v kapucínské přádelně
František Preisler († 1747), lékař
svobodný pán Dolešanský z Malopolska († 1755)
Antonín Gšihrakl († 1758), terciář z Jihlavy, dělník v kapucínské tkalcovně
Karel Antonín Brusgino († 1763), kupec
Marie Anna Poková († 1764)
Martin Löw († 1773), kupec, brněnský měšťan
Jana Brusginová († 1773), mater spiritualis
Antonín Junker († 1777), kapitán legie hraběte Harracha
ministrant

Requiescat in pace.