Jiří Barnabáš a Viktorie Orelli

Jiří Barnabáš (1704–1757) byl brněnským měšťanem a kominickým mistrem. Kapucínská kronika se o něm zmiňuje jako o „významném“ a „nejštědřejším“ dobrodinci.

Po čtrnáct let byl parens spiritualis zdejší komunity, tedy člověkem, který bratřím pomáhal s řešením světských záležitostí, jež souvisely s provozem kláštera. Po Barnabášově smrti tuto roli – ovšem jako mater spiritualis – převzala jeho manželka Viktorie († 1769), rovněž pohřbená v kapucínské hrobce.

ZPH kostel 05
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

V roce 1751 darovali manželé Orelli zdejšímu kostelu mohutný tepaný relikviář, pozlacený a bohatě zdobený, který dodnes můžeme vidět na oltáři svatého Františka.

O tři roky později věnoval Jiří Barnabáš brněnskému klášteru ostatky křesťanky Klemenciány, která byla pokládána za světici. Kapucíni pro ně nechali udělat rakvový relikviář. Jeho slavnostního umístění do kostela se Barnabáš už nedočkal. Stalo se tak až v roce 1762 díky iniciativě jeho ženy Viktorie.

Kronika však dokládá i další „zbožné odkazy“ manželů, z nichž bratři hradili nákup liturgických oděvů, mešního vína či svící do kostela.

ZPH hrobka 10
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

Rodina Orelli

V kapucínské hrobce je pohřben také Barnabášův bratr Ignác (1698–1753) i se svou manželkou Marií Alžbětou († 1744), jež stejně jako její švagrová Viktorie byla mater spiritualis zdejšího kláštera.

Jejich otec Barnabáš Orelli se narodil ve švýcarském Lucarnu. Jaké cesty ho dovedly do Brna, však nevíme. Nicméně v únoru 1682 zde získal domovské právo a v listopadu téhož roku se oženil s Kateřinou Čermákovou. Jejich manželství zřejmě zůstalo bezdětné. O šest let později se oženil znovu, tentokrát s Evou Rozinou Kellerovou († po 1738). Narodilo se jim sedm dětí: Anna Marie (*1689), Marie Terezie (*1691), Terezie (*1693), Kateřina (*1696), v roce 1716 provdaná za Jana Josefa Pröbsta, dále už zmíněny Ignác, Augustin Ludvík (*1701) a jako poslední „náš“ Jiří Barnabáš.

Barnabáš Orelli st. v roce 1684 koupil na Kapucínském náměstí dům. Jeho syn Jiří Barnabáš, který ho později zdědil, zde bydlel se svou manželkou Viktorií, rozenou Garscherovou, do roku 1749. Když se s ní v listopadu 1744 ženil, vstupoval do svazku už jako vdovec. O jeho předchozím rodinném životě však nic konkrétního nevíme. Jiřího Barnabáše a Viktorii oddával kvardián kapucínského kláštera Václav ze Strakonic v jejich řádovém kostele. Manželství patrně zůstalo bezdětné.


Zdroje

Kronika brněnského konventu z roku 1773.
Archiv kláštera kapucínů v Brně, evidenční karty uměleckých děl.
Matriky brněnské farnosti svatého Jakuba.
Alois Gödl: Topografie města Brna, rukopis uložený v Archivu města Brna.
Dalimil Novák: Zbožné nadace augustiniánského kláštera v Brně v 17. a 18. století, diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2015.