Jan Pilát

V kronice brněnského konventu najdeme zápis, že 11. dubna 1777 zde zemřel a byl pohřben „ctihodný Otec Metoděj, piarista“. Kdo že to vlastně byl?

Jmenoval se Jan Pilát (1694–1777) a narodil se v moravské Litavě. Do Řádu chudých řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, zkráceně piaristů, vstoupil v roce 1712 a za své řeholní patrony si vybral soluňské bratry-věrozvěsty, svatého Metoděje a Cyrila. Slavné sliby složil o dva roky později v Lipníku nad Bečvou, třetí nejstarší piaristické koleji u nás. V letech 1730 a 1731 působil v Mikulově jako prefekt. To znamená, že dohlížel na to, jestli si učitelé a studenti plní všechny své povinnosti. Jako kněz-pedagog se zaměřoval na teologii, filozofii, matematiku a techniku.

Piariste znak
Znak piaristů, pod písmeny MA (Maria) jsou řecké litery, které znamenají Matka Boží.

Piaristé přišli do českých zemí na pozvání Františka kardinála Dietrichsteina a v roce 1631 se usadili v Mikulově. Jezuité, kteří měli do té doby monopol na výchovu a vzdělávání mládeže, tak získali silnou konkurenci. Druhým záměrem kardinála Dietrichsteina byla pomoc při opětovném rozšiřování katolické víry. Piaristé u nás působili až do likvidační akce K v roce 1950.


Zdroje

Speciální dík patří PhDr. Václavu Bartůškovi, který nám poskytl informace z nekrologia piaristického řádu.
Miroslav Jireček: K situaci piaristických kolejí na jižní Moravě v 19. století, diplomová práce, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2009.