František Antonín Cattani z Cattani

O životě Františka Antonína Cattaniho († 1688) víme jen velmi málo. Pocházel z Itálie, byl císařským radou a kvestorem Markrabství moravského; a v roce 1678 byl povýšen do rytířského stavu.

V kapucínské kronice se můžeme dočíst, že zdejšímu konventu odkázal „zázračný obraz“. Jde o kvalitní a velmi věrnou kopii díla Lucase Cranacha staršího. Dá se říct, že originál přepsal dějiny bavorského Passova, kde se původně nacházel. Do té míry totiž přitahoval zástupy věřících, že zde vyrostlo významné poutní místo Mariahilf, které duchovně spravovali bratři kapucíni. Právě zde se císař Leopold I. modlil za odvrácení nebezpečí, když v roce 1683 Turci obléhali Vídeň. Motiv Marie Pomocnice je proto v kapucínských klášterech velmi oblíbený; třeba v tom brněnském byste jich našli hned několik.

ZPH kostel 03
Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

Podle kapucínské kroniky si František Antonín Cattani vozil tento obraz všude s sebou a choval k němu velkou úctu. Zvláště poté, kdy se mu na Sicílii – na přímluvu Matky Boží – dostalo „zázračné záchrany“. Od té doby nechával před obrazem dnem i nocí svítit světlo. A když jej odkázal bratřím kapucínům, věnoval jim také tisíc zlatých právě na zajištění věčného světla a dalších důležitých věcí, které s kultem Panny Marie Pomocné souvisely. Cattani byl pak jako dobrodinec kláštera pohřben ve zdejší hrobce.

Kaple svatého Františka, kde byl obraz původně umístěn, se stala oblíbeným místem věřících, kteří sem chodili se svými starostmi a bolestmi prosit Matku Boží o pomoc. „Mnohých milostí se dostalo mariánským ctitelům před zázračným obrazem,“ píše kapucínský kronikář a připojuje jeden příklad za všechny: „Při opravě kostelní klenby zřítil se dělník na kamennou podlahu kostela. Když jeho žena uviděla tu hrůzu, obrátila se o pomoc k milostnému obrazu P. Marie Pomocné… malíře potom po několika hodinách vzkřísili k životu.“ 

Dnes je tento obraz k vidění v kapli svatého Fidela a stále se těší úctě věřících.


Zdroje

Kronika brněnského konventu z roku 1773.
Archiv kláštera kapucínů v Brně, evidenční karty uměleckých děl.