František Filip baron Philibert

O Františku Filipovi († 1753) toho moc nevíme. S jistotou však můžeme říct, že byl vojákem z povolání. V roce 1738 povýšil na generalfeldwachtmeistera a o čtyři roky později na feldmarschalleutnanta, tedy polního podmaršála rakouské armády.

V roce 1750 jej císařovna Marie Terezie jmenovala zemským velitelem, kterému bylo podřízeno vojsko na Moravě a v Horním Slezsku. Philibertovy předchůdci v této funkci zároveň zastávali i post velitele špilberské pevnosti. Zřízením generálního velitelství pro Moravu, které sídlilo přímo v Brně, však toto propojení skončilo. Poté velitel Špilberku podléhal velícímu generálovi stejně jako velitelé ostatních vojenských pevností.

Spilberk rytina
Pevnost Špilberk, zdroj: Muzeum města Brna

Drobnou poznámku o Františku Filipovi můžeme najít v práci historičky Mileny Flodrové: „Ještě téhož roku 1750 přišlo klášteru varování vojenských úřadů. Generál polní maršál Franz Filip von Philibert upozornil alžbětinky na to, že jejich dům, který se nalézá v blízkosti hradeb a obranného okruhu městské brány, leží v tzv. ochranném pásu města, jež podléhá příkazu okamžité demolice za hrozby nepřátelského útoku.“

Šlo o dům na Malé Pekařské ulici (dnešní Kopečná), který pro čerstvě ustavenou komunitu alžbětinek koupila jejich fundátorka Marie Alžběta hraběnka z Waldorfu. Nevíme, zda se tato dáma a generál Philibert za svého života někdy potkali, po smrti však byli pohřbeni na stejné místo – do zdejší kapucínské hrobky. František Filip baron Philibert zemřel 7. ledna 1753.


Zdroj

Milena Flodrová: Konvent sester alžbětinek v Brně 1749–1999, Brno, 1999.
Jiří Vaněk: Velitelé špilberské pevnosti v letech 1645–1750, Sborník Forum Brunense, 2007.