Leopold Antonín hrabě Sak z Bohuňovic

Leopold Antonín († 1725) pocházel z českého vladyckého rodu z Bohuňovic u Kolína. Česká větev zanikla v době třicetileté války, jiná už v 16. století přesídlila na Moravu, kde jeho otec, Antonín Zikmund Leopold († 1700), v roce 1684 získal panský stav. Jeho děd, Ferdinand Zikmund († 1655), byl brněnským krajským hejtmanem a významně přispěl k obraně Brna při obléhání švédskými vojsky v roce 1645.

Erb Sack z Bohunovic 485

Leopold Antonín, kterému patřily Martinice, byl královským radou a dvacet osm let zastával úřad olomouckého krajského hejtmana. V roce 1721 byl povýšen do hraběcího stavu. Díky jeho finanční podpoře byla v Olomouci zřízena rytířská akademie. Měl pouze jednoho bratra, Františka Ferdinanda († 1719), kterému se narodilo šest dcer, takže Leopoldovou smrtí rod Saků z Bohuňovic vymřel po meči.


Zdroje

Petr Mašek: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, II. díl, Argo, Praha, 2010.
Kristýna Michalcová: Královský tribunál – příspěvek k problematice přesídlování moravského úřadu v 17. století, diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007.

Erb Leopolda Antonína Saka z Bohuňovic; kresba: Petr Tybitancl.