Filip Fridrich Breuner

Narodil se roku 1597 v St. Margarethen am Moos v Dolním Rakousku. Byl nejstarším synem císařského dvorního válečného rady Jana Breunera a Alžběty Konstancie Harrachové.

Studoval na papežské koleji Germanicum v Římě a na kněze byl vysvěcen roku 1621 v Mikulově. Poté se stal kanovníkem olomoucké kapituly, krátce působil v Řezně a rovněž ve vratislavské diecézi. V roce 1629 byl jmenován proboštem brněnské kolegiální kapituly a následující rok pomocným olomouckým biskupem; biskupské svěcení přijal až v roce 1635.

Mapa Brna 495Mapa Brna z pol. 17. století, (1) místo prvního kapucínského kláštera, který byl v roce 1645 zbourán, (2) tady byl postaven druhý, který stojí dodnes.

Breuner patřil k nejštědřejším kapucínským dobrodincům. Michal Tejček ve své práci uvádí, že jejich první klášter za hradbami často navštěvoval, „jídal s kapucíny, vlastnoručně jim roznášel jídlo a rád s nimi žertoval“. Koncem srpna 1632 vysvětil nový kapucínský kostel v Jihlavě a o tři dny později ve Znojmě.

V roce 1639 se stal vídeňským sídelním biskupem a ve Vídni už zůstal. Zemřel v roce 1669 a byl pohřben v katedrále svatého Štěpána.


Zdroje

Tomáš Parma: Přehled olomouckých kanovníků v době episkopátu kardinála Dietrichštejna a jeho pramenná základna, Studia Theologica, č. 2/2006.
Michal Tejček: Kapucíni v Brně v 17.–18. století, Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 2005.
Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Libri, Praha, 2005.