Pax et BonumNová kniha Pax et Bonum

Dva roky starou výstavu Pax et Bonum, pořádanou našimi kolegy v Loretě Praha, nyní doplňuje stejnojmenná kniha. Poutavě vykresluje působení kapucínů v ranném novověku.

Jak v úvodním slovu poznamenávají editoři knihy Marek Brčák a Jiří Wolf: „Kapucíni se do dějin zemí Koruny české ve sledovaném období zapsali především jako kazatelé, diplomaté, vojenští kaplani, ošetřovatelé nemocných během morových epidemií, spisovatelé, organizátoři duchovního života, knihovníci či lékárníci.“

Některé oblasti autoři vykreslují v rámci životopisů významných členů řádu, jakým byl například zakladatel zdejší provincie Vavřinec z Brindisi nebo třeba diplomat a divotvůrce Marek z Aviana.

PaxEtBonum 485 01 

Jiná kapitola zase dává nahlédnout do usílí bratří v průběhu morových epidemií: „Čeští kapucíni se vydávali mezi nemocné morem, aby jim pomáhali, ošetřovali je a zaopatřovali svátostmi…“ Například v kolínském klášteře na černou smrt zemřelo všech osmnáct kapucínů. Část z nich se nakazila při zpovídání nemocných, někteří při pohřbívání zemřelých.

Zajímavé je, že ačkoli kapucíni během morových pohrom utrpěli mnoho ztrát na životech, na další rozvoj řádu to vliv nemělo. Možná právě naopak.

PaxEtBonum 485 02

Že se kapucíni hojně věnovali kazatelství nebo si budovali bibliotéky, jak popisují další části knihy, čtenáře asi nepřekvapí. Bratři však ve svých klášteřích na odborné úrovni provozovali také lékárny, a to až do josefínských reforem, jež tomu nepřály. Výroba tzv. kapucínského balzámu, žádaného také v zahraničí, však přežila i císařovy zákazy.

A to jsme nahlédli jen do některých kapitol, které – ač psány odborníky – vynikají čtivostí a srozumitelností i pro běžné čtenáře. Publikaci si můžete koupit u svých knihkupců. 

[4. září 2020]