Balzam 150Pro Ukrajinu

Děkujeme všem, kteří přišli na tři komentované prohlídky, jejichž výtěžek byl určen na pomoc ukrajinským rodinám, které našly azyl ve zdejším kapucínském klášteře. Celkem jsme kvardiánovi Kryštofu Javůrkovi předali 28 650 Kč.