150X150Benefiční prohlídky pro hospic

Srdečně vás zveme na dvě speciální komentované prohlídky ve prospěch brněnského Hospice sv. Alžběty.

V hospici dodnes působí řeholní sestry alžbětinky, které do Brna přivedla hraběnka Marie Alžběta z Waldorfu a založila jim zde klášter s nemocnicí. Sestry tehdy pečovaly o nemocné, opuštěné a staré ženy. Duchovně se o alžbětinky starali bratři kapucíni. I dnes do hospice dochází kapucínský kněz.

Při prohlídkách vzpomeneme na štědrou mecenášku a inspirativní ženu, hraběnku z Waldorfu, která podporovala také kapucíny a přála si být pohřbena ve zdejší hrobce. Uvidíte rovněž vzácný rokokový relikviář, který darovala zdejšímu kostelu.

Prohlídky se budou konat vždy v sobotu od 14 h, a to 13. května a 3. června 2023. Každá skupina bude mít maximálně 35 návštěvníků. Vaše dary budou v plné výši předány zástupcům hospice.

Všechna místa jsou již obsazena.

Těšíme se na setkání s vámi!

[17. dubna 2023]