Kapucínské zahrady pod Petrovem

Oáza klidu v rušném centru města...

V minulosti byla zahrada nedílnou součástí téměř každého klášterního komplexu. Nejinak tomu bylo i v případě kapucínského kláštera v Brně. Klášterní zahrada původně sahala až k budovám biskupství a pokrývaly ji vinice, ovocné stromy a záhony se zeleninou či květinami pro výzdobu kostela. Z jedné strany zahrady přiléhaly k budovám biskupství, z druhé strany pak k městským hradbám (dnes je na místě hradeb ulice Bašty). Dnešní parková úprava zahrad sahá do 70. let 20. století, kdy areál patřil státu. Kvůli havárii kanalizace, zapříčiněné mimo jiné důsledky nekvalitně provedené stavby podzemního krytu civilní ochrany, byly zahrady v 90. letech uzavřeny a město Brno zahájilo nezbytně nutné opravy.

Po roce 1990 se mohli kapucíni navrátit zpět, byl jim navrácen celý areál kláštera včetně zahrad. Místní komunita bratří by celou plochu rozlehlých teras nevyužila, a proto se v roce 2014 se provinciál kapucínského řádu dohodl s Magistrátem města Brna na bezplatném pronájmu a dalším využitím teras. Kromě první terasy, která přiléhá přímo k areálu kláštera, se kapucíni rozhodli zbylý prostor zahrad zpřístupnit veřejnosti. Po dvouleté rekonstrukci byly zahrady slavnostně otevřeny 23. dubna 2019. Ještě téhož roku čtvrtou terasu zkrášlila lavička Václava Havla od známého výtvarníka Bořka Šípka. 

Nová výsadba na druhé a třetí terase má co nejvíce přibližovat užitkovou klášterní zahradu. Proto zde najdeme jabloně, mišpule, vinnou révu, různé okrasné květiny i byliny vhodné pro přípravu jídel. Zahrady jsou otevřené od března do října, vždy od 7 do 18 hodin. Do zahrad se dostanete cestou od katedrály sv. Petra a Pavla. Díky své poloze jsou zahrady jedinečnou oázou klidu v rušném centru města. Kromě klidu zahrady nabízejí pohled na budovy kapucínského kláštera, které jsou při pohledu z Kapucínského náměstí skryty.