Kapucínský balzám

Bylinná tinktura, kterou kapucíni vyráběli v lékárně na Hradčanech podle tradičního řádového receptu prokazatelně od poloviny 18. století až do roku 1950, je nyní znovu připravena pomáhat.

Kapucínský balzám měl takový věhlas, že jej bratři prodávali nejen v hradčanském klášteře a v jiných kapucínských klášterech v Čechách a na Moravě, ale už od 2. poloviny 19. století byl exportován i do zahraničí (Německo, Polsko, Belgie, Irsko, USA). Za II. světové války výroba značně utrpěla a definitivní konec učinilo v roce 1950 zrušení klášterů komunistickým režimem.

Z archivních pramenů je zřejmé, že Kapucínský balzám je variantou slavného „Zajizvujícího balzámu“ (Balsamum vulnerarium) německého lékaře Oswalda Crolla (asi 1563–1609), který působil i v Praze na dvoře Rudolfa II. Balzámy jako lékové formy byly v barokní farmacii oblíbeným prostředkem. Jelikož v tomto období nebyla ještě známa účinnost a použití atibiotik, byly balzámy s ohledem na obsahové látky rostlin, užívány jako antiseptické, protizánětlivé a analgetické prostředky. Použití bylo jak vnitřní, pár kapek emulgovaných ve sklenici vody, tak i jako účinné dermatologikum. Crollova receptura byla různě napodobována a modifikována, nicméně hlavní součástí všech přípravků byly rozličné pryskyřice. Z nich se spolu s rostlinnými drogami připravil lihový extrakt, v dobové terminologii nazývaný balzámem. Největší proslulosti dosáhly Balsamum de Burrhy (zvaný také Balsamum Innocentii IX.) italského alchymisty Josepha Francisca Borriho (1616–1695), a konečně Balsamum Hierosolymitanum (Jeruzalémský balzám) františkánského lékárníka Antonia Menzani di Cuna (1650–1729) z roku 1711, který je dosud vyráběn a jehož výborné protizánětlivé, antiseptické a antioxidační účinky potvrdily i novodobé klinické testy. 

Nejstarší nalezenou datovanou zmínku o Kapucínském balzámu uvádí spis Medicina castrensis chirurgica z roku 1745, který mezi prostředky na léčení ran uvádí i „der berühmte und sehr durchdringende Capuciner-Balsam“ (slavný a velmi pronikající kapucínský balzám). Balzám je možné koupit v loretánském muzejním obchůdku nebo přímo v pokladně Lorety, a také v Kapucínské hrobce v Brně.