Rekonstrukce hrobky přinesla nové objevy

Kapucínská hrobka prošla největším stavebním zásahem od doby, kdy Mořic Grimm rozšířil její prostory.

Kompletní vybourání betonových podlah ve třech sálech hrobky odkrylo něco z historie, která předcházela té kapucínské. Byly objeveny pozůstatky měšťanské zástavby z přelomu 15. a 16. století. Odhalené části nosných kleneb poukázaly na přítomnost dalších sklepních prostor pod úrovní krypty. Pro historické budovy v centru Brna je podsklepení na několik pater typické. Archeologové rovněž nalezly řadu úlomků různých předmětů denní potřeby. Objevili též dva kusy renesančních portálů, které kapucíni při stavbě hrobky použili jako schody. Část nálezů můžete v hrobce vidět už nyní, další část teprve čeká na svou instalaci.

Betony nahradily původní podlahy snad někdy v první polovině 20. století. Jednoduchá údržba, která za výměnou zřejmě stála, si ale vyžádala daň v podobě zvýšené vlhkosti ovzduší. Staré betony dnes najdete už jen v posledních dvou sálech, kde je jejich náhrada vzhledem k uloženým zemřelým už prakticky neproveditelná.