Dobrodinci a dobrodinkyně

V kapucínské hrobce byli pohřbíváni také dobrodinci a dobrodinkyně – tedy ti, kteří různými způsoby přispívali k rozvoji a chodu kláštera; nejen peněžními dary, ale třeba také stavebními investicemi či darováním obrazů nebo relikviářů do kostela. Kolem komunity bratří se vždy pohybovali lidé, kteří jim nezištně pomáhali a se kterými je pojilo přátelství. A tak je tomu i dnes.

Jména v Pánu zemřelých dobrodinců v naší kryptě pohřbených
Z kroniky brněnského konventu

Vznešený a uvážlivý pan Jakub Kuneš z Rosenthalu, brněnský radní a náš parens spiritualis, † 5. listopadu 1658
Velevážený a urozený pan Josef Kryštof Scharer z Chrüsenecku, pán na Rosicích, † 27. prosince 1667
Pan Martin Štiler, měšťan brněnský, † 7. dubna 1677
Vážená paní, paní Alžběta Eleonora Scharerová z Chrüsenecku, rozená hraběnka Ursina Bleykey, † 15. února 1684
Velevážený a vznešený pan František Antonín de Cattani, císařský rada a kvestor Markrabství moravského, † 3. listopadu 1688.
Vážený a vynikající pán, pan Jan Wilhelm hrabě ze Sinzendorfu, armádní generál a velitel na Špilberku, † 16. října 1695
Pan Jan Erna, měšťan brněnský, † 19. února 1698
Velevážený pan Leonard z Neüwirthu a Eichenfelsu, náš velkorysý dobrodinec, † 1707
Vážený a vynikající pán, pan Václav hrabě ze Zinsendorfu a Thanhausenu, císařský rada, † 1. října 1715
Paní Anna Ernová, † v lednu 1716
Vážená a vynikající paní, paní Marie Magdalena Isabella hraběnka ze Sinzendorfu, rozená hraběnka z Althanu, † 14. prosince 1719
Vážený a významný pán, pan hrabě de Sack, nejvyšší soudce Markrabství moravského a tajný rada Jeho císařské Milosti, † 30. listopadu 1725
Pan Jan Jiří Schvartz, brněnský měšťan, † 21. dubna 1735
Pan Tomáš Magnus, náš lékař, † 14. dubna 1736
Pan Jakub Maxmilián Svoboda, typograf, měšťan brněnský a náš zvláštní dobrodinec, † 16. září 1736
Vzácný a významný pán, pan hrabě z Althanu, svobodný pán z Goldburgu, tajný rada a komorník Jeho císařské Milosti, vrchní soudce Markrabství moravského a výjimečný dobrodinec našeho konventu a provincie, † 4. listopadu 1736
Velevážený pán, pan Josef Kašpar Günter ze Sterneggu, rytíř Jeho císařské Milosti, dvorní lékárník a náš dobrodinec, † 16. září 1743
Paní Marie Alžběta Orelli, naše mater spiritualis, † 5. března 1744
František Taum Korb, dělník v naší přádelně, † 17. dubna 1745
Paní Voršila Grimmová, matka dvou bratří kapucínů a naše dobroditelka, † 10. února 1746
Velevážená paní Marie Barbora Lienhardtová, rozená Synapová ze Senstenbergu, † 7. října 1746
Ctihodný a znamenitý pán, pan Tomáš Laštovka, děkan uherskohradišťský, † 30. ledna 1747
Nejvznešenější pán, pan František svobodný pán Trenck, slavný a ctěný náš dobrodinec, který zemřel na Špilberku a v našem kostele byl pohřben dne 4. října 1749
Velevážený pán, pan František Filip svobodný pán de Philibert, generál a vojenský správce Moravy, † 4. ledna 1753
Šlechetný pán, pan Ignác Orelli, † 20. červenec 1753
Velevážený pán, pan svobodný pán Dolešanský z Malopolska, ve věku 99 let, † 1755
Velevážený a vynikající pán, pan hrabě z Vrbna a Freudenthalu, tajný císařský rada a komorník, vrchní soudce Markrabství moravského, † 20. července 1755
Ctihodný a slovutný pán, pan Prosper Antonín hrabě ze Sinzendorfu, současný dědic jmění, vrchní správce Markrabství moravského, tajný rada Jeho císařské Milosti a zvláštní náš patron, † 9. února 1756
Pan Mořic Grimm, architekt, náš zvláštní dobrodinec, † 17. června 1757
Paní Marie Anna Josefa Grimmová, rozená Knurrová z Fulneku, † 11. července 1757
Pan Jiří Barnabáš Orelli, mistr kominický a měšťan brněnský, po 14 let náš parens spiritualis a zároveň náš významný dobrodinec, † 12. října 1757
Bratr Antonín Gširhakl, terciář z Jihlavy, svědomitý dělník v naší tkalcovně, † 2. února 1758
Velevážená paní, paní hraběnka Waldorffská, rozená hraběnka ze Sinzendorfu, † 15. prosince 1758
Paní Kateřina Zarerová, vdova, terciářka ctihodného Otce našeho Františka, obzvláštní dobroditelka a zakladatelka kaple P. Marie Zellské, † 13. května 1761
Velevážená paní, paní hraběnka Eleonora Kotulinská, rozená kněžna Mansfeldová, ovdovělá Vrbnová, z Vídně do Brna převezena a pohřbena ke svému prvnímu ctihodnému manželovi, † 13. září 1761
Pan Karel Antonín Brusgino, kupec a náš velkorysý dobrodinec, † 15. června 1763
Vznešená paní Marie Anna Poková, † 25. listopadu 1764
Paní Viktorie Orelli, naše mater spiritualis po dobu 12 let, † 7. května 1769
Pan Martin Löw, kupec a měšťan brněnský, zemřel v našem konventu raněn mrtvicí, † 1. dubna 1773
Paní Jana Brusginová, naše mater spiritualis, † 12. června 1773
Paní Josefa Holtzerová, kupcová, † 11. května 1776
Vznešený pán, pan Antonín Junker, kapitán legie (hraběte) Harracha, † 6. března 1777
Ctihodný Otec Metoděj, piarista, zemřel v našem konventu, † 11. dubna 1777
Pan Ondřej Holtzer, kupec a měšťan brněnský, † září 1777
Pan František Antonín Grimm, 74 let, † 14. ledna 1784

Requiescat in pace.